Добре дошли в
Osceola EOOD

Компания, в която качеството,
сигурността и гъвкавостта са от основно значение.

научи повече

За нас

Кои сме ние

Осцеола ЕООД е утвърден аутсорсинг специалист с дългогодишен опит в областта на обработката на данни и управление на адреси. Нашият подход в бизнеса е да бъдем ориентирани за намирането на правилни решения във всичко, което правим, като осигуряваме необходимите хора и технологии, за да можем ние и нашите партньори да постигаме резултати в съответствие с поставените цели.

повече

Кои сме ние

Осцеола ЕООД е утвърден аутсорсинг специалист с дългогодишен опит в областта на обработката на данни и управление на адреси. Нашият подход в бизнеса е да бъдем ориентирани за намирането на правилни решения във всичко, което правим, като осигуряваме необходимите хора и технологии, за да можем ние и нашите партньори да постигаме резултати в съответствие с поставените цели. Всички реализирани проекти от Осцеола ЕООД протичат успешно, като носят сигурност и стабилност на нас и нашите клиенти.

Нашите основни предимства са:

 • Сигурност - Сигурността и защитата на данните е от основно значение за нас и нашите партньори и клиенти. Ние спазваме немските стандарти за сигурност и следваме стриктно Европейското право и Защитата на личните данни.
 • Гъвкавост – Осцеола ЕООД използва собствени софтуерни решения, които могат да бъдат пригодени, в зависимост от изискванията на проектите.
 • Мотивиран екип – Ние държим на нашия квалифициран екип. Те са най-ценният ни ресурс и ние гарантираме, че те имат подходящо обучение, работна среда и системи, за да предоставят ниво на работа, което клиентите ни заслужават.
 • Предсказуеми разходи – Осцеола ЕООД предоставя на клиентите си възможност за оптимизация на техните разходи, които от фиксирани да преминат към вариращи. Естеството на вариращите раздходи предполага по-голяма предсказуемост и възможност за планиране според извършения обем работа.

Нашата мисия

В сътрудничество с нашите партньори, подобряваме технологията за обработка на данни и постигаме оптимални решения за реализиране на техните бизнес процеси.
SAVE SMART AHEAD

Услуги

Обработка на
здравни документи

(Healthcare data entry) -
Въвеждането и обработването на данни в областта на здравеопазването е сложен процес, който изисква голямо внимание към детайлите и спазването на различни регулаторни стандарти за обработка и сигурност. Осцеола ЕООД използва своя експертен опит и предоставя услуги и за вписване на медицински данни в сътрудничество със своите партньори.

Обработка на здравни документи

(Healthcare data entry) - Въвеждането и обработването на данни в областта на здравеопазването е сложен процес, който изисква голямо внимание към детайлите и спазването на различни регулаторни стандарти за обработка и сигурност.

Осцеола ЕООД използва своя експертен опит и предоставя услуги за вписване на медицински данни в сътрудничество със своите партньори. Ние спомагаме за това нашите клиенти да концентрират енергията си върху основната си дейност.

Синергията, създадена от талантливи хора, работещи в добра атмосфера и с адекватни технологии, ви осигурява качествени резултати в реализирането на проектите във възможно най-кратък срок. Към момента дневната обработка достига 70.000 документа, с помощта на терминални решения като Citrix.

От 2008 година насам сме обработили над 60 милиона здравни документи.

Обработка на
формуляри, анкети, талони

(Offline data entry) –
Хомогенни документи, използвани при маркетингови проучвания и като регистрационни карти, при които информацията е структурирана еднакво. Ние обработваме данни от всички видове ръчно написани и напечатани формуляри точно, бързо и ефективно.

Обработка на формуляри, анкети, талони

(Offline data entry) – Хомогенни документи, използвани при маркетингови проучвания и като регистрационни карти, при които информацията е структурирана еднакво. Ние обработваме данни от всички видове ръчно написани и напечатани формуляри точно, бързо и ефективно.

За обработка на данни от сканирани изображения използваме собствен, бързо приспособим за спецификите на проектите софтуер, наречен Muskogee Net. Данните, обработвани в нашия софтуер и инструментите за проверка на качеството, гарантират висок стандарт, отговарящ на изискванията на нашите клиенти.

От 2006 година насам сме разработили 149 проекта и имаме обработени над 26 милиона документи.

Обработка на
фактури, поръчки, оферти

(Online data entry) –
Хетерогенни документи, при които информацията е структурирана различно за всеки документ, но се извлича по стандартизирани правила. Изисква се особена прецизност и качество поради характера на обработваните данни.

Обработка на фактури, поръчки, оферти

(Online data entry) – Хетерогенни документи, при които информацията е структурирана различно за всеки документ, но се извлича по стандартизирани правила. Изисква се особена прецизност и качество поради характера на обработваните данни.

От 2011 година обработваме такъв вид комплексни документи на собствен софтуер с подобрена версия - Muskogee FlexFox.

От 2011 година насам сме разработили 6 проекта и имаме обработени над 3 милиона документи.

Качество на въвеждането на данни
(Data entry services quality)

Като част от нашият процес на управление на качеството:

 • Ние гарантираме, че клиентските спецификации и изисквания по отношение на проекта ще бъдат изпълнени. Също така гарантираме спазването на всички правни и регулаторни изисквания.

Качество на въвеждането на данни (Data entry services quality)

Като част от нашият процес на управление на качеството:

 • Ние гарантираме, че клиентските спецификации и изисквания по отношение на проекта ще бъдат изпълнени. Също така гарантираме спазването на всички правни и регулаторни изисквания.
 • Осъществяваме непрекъснати подобрения в технологиите и отдаваме висок приоритет на технологичната компетентност.
 • Прилагаме мерки, за да се гарантира, че работата се извършва с желаното ниво на ефективност.
 • Използваме инструменти за контрол върху производителността, наблюдение, преглед, предоставяне на обратна информация и предложения за оптимизация.
 • Стремим се към дългосрочно и устойчиво развитие на служителите.
 • Регулярно проследяваме процеса на въвеждане на данни. Използваме средства за гарантиране на качеството на процесите за въвеждане на данни, откриване и премахване на грешки.
 • Прилагаме и поддържаме стриктно изискваните стандарти за качество.

История

 1. 2006
  Обработени документи: 42 619

  - хомогенни: 49 612

  - хетерогенни /

  - здравни документи /

  Служители: 18

  Проекти: 6
 2. 2007
  Обработени документи: 731 284

  - хомогенни: 615 667

  - хетерогенни: 115 617

  - здравни документи /

  Служители: 28

  Проекти: 13
 3. 2008
  Обработени документи: 2 340 918

  - хомогенни: 648 770

  - хетерогенни: 335 595

  - здравни документи: 1 356 553

  Служители: 50

  Проекти: 11
 4. 2009
  Обработени документи: 7 371 046

  - хомогенни: 2 098 168

  - хетерогенни: 180 898

  - здравни документи: 5 091 980

  Служители: 86

  Проекти: 22
 5. 2010
  Обработени документи: 10 727 046

  - хомогенни: 4 813 662

  - хетерогенни: 228 346

  - здравни документи: 5 685 446

  Служители: 96

  Проекти: 30
 6. 2011
  Обработени документи: 9 530 884

  - хомогенни: 3 440 352

  - хетерогенни: 301 743

  - здравни документи: 5 788 789

  Служители: 76

  Проекти: 31
 7. 2012
  Обработени документи: 9 351 325

  - хомогенни: 3 459 560

  - хетерогенни: 374 491

  - здравни документи: 5 517 274

  Служители: 66

  Проекти: 28
 8. 2013
  Обработени документи: 8 674 716

  - хомогенни: 2 826 485

  - хетерогенни: 347 448

  - здравни документи: 5 500 783

  Служители: 58

  Проекти: 36
 9. 2014
  Обработени документи: 8 245 961

  - хомогенни: 2 558 171

  - хетерогенни: 355 515

  - здравни документи: 5 332 275

  Служители: 51

  Проекти: 41
 10. 2015
  Обработени документи: 10 521 019

  - хомогенни: 2 028 492

  - хетерогенни: 371 017

  - здравни документи: 8 121 510

  Служители: 80

  Проекти: 40
 11. 2016
  Обработени документи: 17 685 244

  - хомогенни: 2 752 115

  - хетерогенни: 392 103

  - здравни документи: 14 541 026

  Служители: 112

  Проекти: 43

Някои факти за нас

0
експерти обработващи данни
0
общо проекти
0 млн.
обработени документи
0
години опит

Контакти

Адрес

ул. Ниш №3,
5000 Велико Търново, България

Контакти
info@osceola.de

Muskgoee FlexFox

За да успеем да изпълним изискванията на клиентите ни и да подобрим услугите си, в края на 2010 г. започнахме разработката на Java базирания софтуер за автоматизиране обработката на хетерогенни документи – Muskogee FlexFox. Muskogee Flex Fox е най-актуалната вътрешна разработка за Осцеола ЕООД по отношение на управлението на бизнес процеси и може да бъде напасната в съответствие с технологиите и IT-системите използвани в съответната компания. Основната цел е дигитализирането на сканирани хетерогенни документи.

Muskogoee Net

От 2009 г. за обработка на хомогенни документи Осцеола ЕООД използва собствено разработен софтуер - Muskogee.Net. Предназначението на Muskogee.Net е да улесни и ускори работата на обработващите имиджи служители, както и да повиши качеството им на работа. Софтуера показва последователно предназначените за обработка документи на работния дисплей, като маркира информацията за всяко отделно поле.
Copyright © 2017 Osceola EOOD. Всички права запазени.