Добре дошли в
Osceola EOOD

Компания, в която качеството,
сигурността и гъвкавостта са от основно значение.

научи повече

За нас

Кои сме ние

Осцеола ЕООД е утвърден аутсорсинг специалист с дългогодишен опит в областта на обработката на данни и управление на адреси. Нашият подход в бизнеса е да бъдем ориентирани за намирането на правилни решения във всичко, което правим, като осигуряваме необходимите хора и технологии, за да можем ние и нашите партньори да постигаме резултати в съответствие с поставените цели.

повече

Кои сме ние

Осцеола ЕООД е утвърден аутсорсинг специалист с дългогодишен опит в областта на обработката на данни и управление на адреси. Нашият подход в бизнеса е да бъдем ориентирани за намирането на правилни решения във всичко, което правим, като осигуряваме необходимите хора и технологии, за да можем ние и нашите партньори да постигаме резултати в съответствие с поставените цели. Всички реализирани проекти от Осцеола ЕООД протичат успешно, като носят сигурност и стабилност на нас и нашите клиенти.

Нашите основни предимства са:

 • Сигурност - Сигурността и защитата на данните е от основно значение за нас и нашите партньори и клиенти. Ние спазваме немските стандарти за сигурност и следваме стриктно Европейското право и Защитата на личните данни.
 • Гъвкавост – Осцеола ЕООД използва собствени софтуерни решения, които могат да бъдат пригодени, в зависимост от изискванията на проектите.
 • Мотивиран екип – Ние държим на нашия квалифициран екип. Те са най-ценният ни ресурс и ние гарантираме, че те имат подходящо обучение, работна среда и системи, за да предоставят ниво на работа, което клиентите ни заслужават.
 • Предсказуеми разходи – Осцеола ЕООД предоставя на клиентите си възможност за оптимизация на техните разходи, които от фиксирани да преминат към вариращи. Естеството на вариращите раздходи предполага по-голяма предсказуемост и възможност за планиране според извършения обем работа.

Нашата мисия

В сътрудничество с нашите партньори, подобряваме технологията за обработка на данни и постигаме оптимални решения за реализиране на техните бизнес процеси.
SAVE SMART AHEAD

Услуги

Обработка на
здравни документи

(Healthcare data entry) -
Въвеждането и обработването на данни в областта на здравеопазването е сложен процес, който изисква голямо внимание към детайлите и спазването на различни регулаторни стандарти за обработка и сигурност. Осцеола ЕООД използва своя експертен опит и предоставя услуги и за вписване на медицински данни в сътрудничество със своите партньори.

Обработка на здравни документи

(Healthcare data entry) - Въвеждането и обработването на данни в областта на здравеопазването е сложен процес, който изисква голямо внимание към детайлите и спазването на различни регулаторни стандарти за обработка и сигурност.

Осцеола ЕООД използва своя експертен опит и предоставя услуги за вписване на медицински данни в сътрудничество със своите партньори. Ние спомагаме за това нашите клиенти да концентрират енергията си върху основната си дейност.

Синергията, създадена от талантливи хора, работещи в добра атмосфера и с адекватни технологии, ви осигурява качествени резултати в реализирането на проектите във възможно най-кратък срок. Към момента дневната обработка достига 70.000 документа, с помощта на терминални решения като Citrix.

От 2008 година насам сме обработили над 88 милиона здравни документи.

Обработка на
формуляри, анкети, талони

(Offline data entry) –
Хомогенни документи, използвани при маркетингови проучвания и като регистрационни карти, при които информацията е структурирана еднакво. Ние обработваме данни от всички видове ръчно написани и напечатани формуляри точно, бързо и ефективно.

Обработка на формуляри, анкети, талони

(Offline data entry) – Хомогенни документи, използвани при маркетингови проучвания и като регистрационни карти, при които информацията е структурирана еднакво. Ние обработваме данни от всички видове ръчно написани и напечатани формуляри точно, бързо и ефективно.

За обработка на данни от сканирани изображения използваме собствен, бързо приспособим за спецификите на проектите софтуер, наречен Muskogee Net. Данните, обработвани в нашия софтуер и инструментите за проверка на качеството, гарантират висок стандарт, отговарящ на изискванията на нашите клиенти.

От 2006 година насам сме разработили 161 проекта и имаме обработени над 32 милиона документи.

Обработка на
фактури, поръчки, оферти

(Online data entry) –
Хетерогенни документи, при които информацията е структурирана различно за всеки документ, но се извлича по стандартизирани правила. Изисква се особена прецизност и качество поради характера на обработваните данни.

Обработка на фактури, поръчки, оферти

(Online data entry) – Хетерогенни документи, при които информацията е структурирана различно за всеки документ, но се извлича по стандартизирани правила. Изисква се особена прецизност и качество поради характера на обработваните данни.

От 2011 година обработваме такъв вид комплексни документи на собствен софтуер с подобрена версия - Muskogee FlexFox.

От 2011 година насам сме разработили 6 проекта и имаме обработени над 4 милиона документи.

Качество на въвеждането на данни
(Data entry services quality)

Като част от нашият процес на управление на качеството:

 • Ние гарантираме, че клиентските спецификации и изисквания по отношение на проекта ще бъдат изпълнени. Също така гарантираме спазването на всички правни и регулаторни изисквания.

Качество на въвеждането на данни (Data entry services quality)

Като част от нашият процес на управление на качеството:

 • Ние гарантираме, че клиентските спецификации и изисквания по отношение на проекта ще бъдат изпълнени. Също така гарантираме спазването на всички правни и регулаторни изисквания.
 • Осъществяваме непрекъснати подобрения в технологиите и отдаваме висок приоритет на технологичната компетентност.
 • Прилагаме мерки, за да се гарантира, че работата се извършва с желаното ниво на ефективност.
 • Използваме инструменти за контрол върху производителността, наблюдение, преглед, предоставяне на обратна информация и предложения за оптимизация.
 • Стремим се към дългосрочно и устойчиво развитие на служителите.
 • Регулярно проследяваме процеса на въвеждане на данни. Използваме средства за гарантиране на качеството на процесите за въвеждане на данни, откриване и премахване на грешки.
 • Прилагаме и поддържаме стриктно изискваните стандарти за качество.

История

 1. 2006
  Обработени документи: 42 619

  - хомогенни: 42 619

  - хетерогенни /

  - здравни документи /

  Служители: 18

  Проекти: 6
 2. 2007
  Обработени документи: 731 284

  - хомогенни: 615 667

  - хетерогенни: 115 617

  - здравни документи /

  Служители: 28

  Проекти: 13
 3. 2008
  Обработени документи: 2 340 918

  - хомогенни: 648 770

  - хетерогенни: 335 595

  - здравни документи: 1 356 553

  Служители: 50

  Проекти: 11
 4. 2009
  Обработени документи: 7 371 046

  - хомогенни: 2 098 168

  - хетерогенни: 180 898

  - здравни документи: 5 091 980

  Служители: 86

  Проекти: 22
 5. 2010
  Обработени документи: 10 727 046

  - хомогенни: 4 813 662

  - хетерогенни: 228 346

  - здравни документи: 5 685 446

  Служители: 96

  Проекти: 30
 6. 2011
  Обработени документи: 9 530 884

  - хомогенни: 3 440 352

  - хетерогенни: 301 743

  - здравни документи: 5 788 789

  Служители: 76

  Проекти: 31
 7. 2012
  Обработени документи: 9 351 325

  - хомогенни: 3 459 560

  - хетерогенни: 374 491

  - здравни документи: 5 517 274

  Служители: 66

  Проекти: 28
 8. 2013
  Обработени документи: 8 674 716

  - хомогенни: 2 826 485

  - хетерогенни: 347 448

  - здравни документи: 5 500 783

  Служители: 58

  Проекти: 36
 9. 2014
  Обработени документи: 8 245 961

  - хомогенни: 2 558 171

  - хетерогенни: 355 515

  - здравни документи: 5 332 275

  Служители: 51

  Проекти: 41
 10. 2015
  Обработени документи: 10 521 019

  - хомогенни: 2 028 492

  - хетерогенни: 371 017

  - здравни документи: 8 121 510

  Служители: 80

  Проекти: 40
 11. 2016
  Обработени документи: 17 685 244

  - хомогенни: 2 752 115

  - хетерогенни: 392 103

  - здравни документи: 14 541 026

  Служители: 112

  Проекти: 43
 12. 2017
  Обработени документи: 18 313 396

  - хомогенни: 3 121 810

  - хетерогенни: 474 507

  - здравни документи: 14 717 079

  Служители: 140

  Проекти: 49
 13. 2018
  Обработени документи: 18 702 095

  - хомогенни: 3 334 660

  - хетерогенни: 414 251

  - здравни документи: 14 953 184

  Служители: 121

  Проекти: 51
 14. 2019
  Обработени документи: 18 436 609

  - хомогенни: 3 047 752

  - хетерогенни: 364 146

  - здравни документи: 15 024 711

  Служители: 115

  Проекти: 67
 15. 2020
  Обработени документи: 19 364 203

  - хомогенни: 2 429 073

  - хетерогенни: 514 381

  - здравни документи: 16 420 749

  Служители: 107

  Проекти: 54
 16. 2021
  Обработени документи: 20,244,402

  - хомогенни: 2,144,160

  - хетерогенни: 524,873

  - здравни документи: 17,575,369

  Служители: 104

  Проекти: 49
 17. 2022
  Обработени документи: 21,552,960

  - хомогенни: 565,604

  - хетерогенни: 2,519,613

  - здравни документи: 18,467,743

  Служители: 108

  Проекти: 44

Някои факти за нас

0
експерти обработващи данни
0
общо проекти
0 млн.
обработени документи
0
години опит

Други дейности

Контакти

Адрес

ул. Ниш №3,
5000 Велико Търново, България

Контакти
info@osceola.de

Картографски данни ©2018 Google

За преса и медия

СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА

Osceola EOOD е собственик и оператор на сайта по силата на закона и/или договорни отношения. Потребителят няма право да копира, възпроизвежда, качва, изпраща или разпространява материали от сайта по никакъв начин без нашето предварително писмено разрешение. Той не може да променя материали, съдържащи се в рамките на сайта, нито да използва каквито и да е от материалите за каквито и да било други цели. Потребителят се съгласява, че няма да придобива право на собственост върху интелектуален продукт чрез използването на сайта или други Приложения. Потребителите нямат право да прехвърлят каквато и да било част от сайта или каквото и да било медийно съдържание, свързано с него, на трети лица.

УПОТРЕБА НА ЛОГА

Осцеола ЕООД ви упълномощава (юридическо или физическо лице) като журналист, медийна компания или представител на пресата да изтеглите и използвате логата на фирмата в интернет само за медийни цели, включително в следните медии:

 • печатна преса (включително корици на списания)
 • телевизия
 • онлайн медия
 • вестници

В рамките на обхвата на разрешеното използване, логата на Осцеола ЕООД не трябва да бъдат променяни или поправяни по какъвто и да е начин. Трябва винаги да бъдат показвани на правилното място и в съответствие с предоставените указания.

Логата на Осцеола ЕООД не трябва да се използват за търговски цели, включително, но не само за търговски промоции, материали на местата за продажби, постери, билбордове или други търговски цели.

Не трябва да се използват по начин, който понижава стойността им, поставя Осцеола ЕООД или нейни филиали и дъщерни фирми в компрометираща позиция или създава объркваща информация. Ако Осцеола ЕООД счита, по свое собствено усмотрение, че някои от фирмените лога се използват по такъв начин, незабавно ще трябва да прекратите използването им при поискване.


Файлове:

 

Muskgoee FlexFox

За да успеем да изпълним изискванията на клиентите ни и да подобрим услугите си, в края на 2010 г. започнахме разработката на Java базирания софтуер за автоматизиране обработката на хетерогенни документи – Muskogee FlexFox.

Muskogee Flex Fox е най-актуалната вътрешна разработка за Осцеола ЕООД по отношение на управлението на бизнес процеси и може да бъде напасната в съответствие с технологиите и IT-системите използвани в съответната компания. Основната цел е дигитализирането на сканирани хетерогенни документи.

Muskogoee Net

От 2009 г. за обработка на хомогенни документи Осцеола ЕООД използва собствено разработен софтуер - Muskogee.Net.

Предназначението на Muskogee.Net е да улесни и ускори работата на обработващите имиджи служители, както и да повиши качеството им на работа.
Софтуера показва последователно предназначените за обработка документи на работния дисплей, като маркира информацията за всяко отделно поле.

Copyright © 2024 Osceola EOOD. Всички права запазени.

Бисквитки и технологии свързани с тях

Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релавантни и надеждни услуги на потребителите.